קבוצת וויסבורד - קטלוג מוצרים 2014/2015 - page 2

מרדכי וויסבורד ז”ל
נולד למשפחה דתית בפולין, בשנת0191. בגיל
מרדכי דוד וויסבורד ז”ל
52 עלה לארץ עםאשתו, שרה. רוב משפחתו נשארה בפולין ונספתה בשואה.
בתחילה עבד בחקלאות, אך לאחר כשנתיים החל לעבוד במפעל “פפרבוים”
שייצר אבזרי חשמל. במפעל הכיר עובד נוסף ויחד עמו הקים בית מלאכה
למתכת ברמת גן. עם הזמן, נפרדו דרכיהם, ומרדכי פנה לכיוון החשמל. הוא
קנה את מלאי המוצרים ואת התבניות של “תעשיות משמר העמק”, אשר
ייצרה בזמנו אבזרי חשמל, שכר מבנה ישן ברחוב הרצל בבני ברק והקים, על
שטח של 001 מ”ר, את מפעל וויסבורד לאבזרי חשמל. בשנת 1991 הועבר
המפעל לקרית אריה בפתח תקווה, ומאז ועד היום פעילותו מתבצעת שם.
צאצאיו, בעלי המפעל כיום, ממשיכים את חזונו - להמשיך ולטפח ייצור
ישראלי כחול-לבן.
2
I...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 II,1,88